ขาย ทะเบียนประมูล ทะเบียนสวย ป้ายขาวดำ ขาย ทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนรถสวย ทะเบียนรถสวย ราคาถูก ทะเบียนสวย

หน้าแรก tabienpramool

ทะเบียนสวย เลขมงคล

ฉต 1000

185,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

6กถ 1000

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

ขข 1001

80,000 THB.

ภูเก็ต

6

2ฒพ 1010

7,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

9กง 11

899,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1กก 111

7,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

1ขฮ 1113

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ฒพ 1144

6,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขอ 1177

80,000 THB.

ชลบุรี

24

1กอ 1177

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ญข 1188

225,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กฮ 1221

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กค 123

369,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กม 123

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขถ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

2ขท 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

ยค 1313

6,900 THB.

ชลบุรี

20

9กฉ 1331

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กอ 1331

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กค 1414

289,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ขอ 1551

60,000 THB.

ชลบุรี

20

2ขฎ 1680

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขธ 1680

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขท 1711

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

กอ 1717

50,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขอ 1771

82,000 THB.

ชลบุรี

24

ขว 1771

70,000 THB.

ชลบุรี

24

9กค 1818

289,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กญ 1881

147,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

5กต 191

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ฒพ 2

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

9กญ 2121

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กค 2211

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

กค 2255

32,000 THB.

นราธิวาส

19

กอ 2266

52,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขษ 2277

79,000 THB.

ชลบุรี

24

9กญ 2277

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กค 2323

215,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ฒพ 2332

7,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ษจ 2345

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

กค 2525

37,000 THB.

นราธิวาส

19

กษ 2552

59,000 THB.

ภูเก็ต

19

9กฬ 2555

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กง 2626

25,000 THB.

นราธิวาส

19

9กค 2727

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กญ 2727

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กข 2828

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ชฮ 296

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กง 3

90,000 THB.

นราธิวาส

6

กง 3000

35,000 THB.

นราธิวาส

6

2ฒพ 3003

7,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

9กง 3017

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 31

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

1ขจ 3111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

8กอ 3113

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

7กณ 3232

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กค 3232

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กท 3232.

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กฬ 33

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กญ 33

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ขม 3311

50,000 THB.

ชลบุรี

15

2ขฌ 3336

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ขอ 3355

86,000 THB.

ชลบุรี

24

9กญ 3366

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขง 3377

69,000 THB.

ชลบุรี

24

ขย 3388

70,000 THB.

ชลบุรี

32

1ขท 344

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

ขค 3443

49,000 THB.

ชลบุรี

20

กง 345

35,000 THB.

นราธิวาส

15

กษ 3456

88,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขอ 3553

87,000 THB.

ชลบุรี

24

ฎช 3553

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฌ 3633

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กข 3737

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กข 3773

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ยค 3993

11,000 THB.

ชลบุรี

36

8กศ 4

459,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ษว 4

1,790,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

9กช 4004

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กอ 4040

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฒ 4144

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ขอ 4224

67,000 THB.

ชลบุรี

20

9กข 4224

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

1ขว 4321

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขส 4321

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กอ 4400

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฌ 4442

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กค 4455

45,000 THB.

นราธิวาส

23

ขษ 4499

80,000 THB.

ชลบุรี

32

กค 4545

49,000 THB.

นราธิวาส

23

9กค 4545

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กค 4554

45,000 THB.

นราธิวาส

23

8กส 4848

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ขอ 4884

65,000 THB.

ชลบุรี

32

2ฒพ 5050

6,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขว 5115

51,000 THB.

ชลบุรี

20

ขฉ 5151

67,000 THB.

ชลบุรี

19

กง 5151

25,000 THB.

นราธิวาส

15

ขย 5225

75,000 THB.

ชลบุรี

24

กอ 5353

55,000 THB.

ภูเก็ต

23

9กค 5454

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขถ 549

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ฒพ 5500

7,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กษ 5522

56,000 THB.

ภูเก็ต

19

8กส 5533

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขท 5553

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กง 5555

300,000 THB.

นราธิวาส

23

กบ 56

659,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

กค 567

55,000 THB.

นราธิวาส

23

ขว 5757

58,000 THB.

ชลบุรี

32

กง 6006

19,000 THB.

นราธิวาส

ขว 6006

45,000 THB.

ชลบุรี

20

กง 6060

19,000 THB.

นราธิวาส

15
จองแล้ว

2ขธ 61

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 6222

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1กฬ 6226

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฮ 6333

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กค 6611

25,000 THB.

นราธิวาส

19

1ขถ 6661

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขผ 6663

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขษ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขฒ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขร 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กญ 6789

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

9กง 7

599,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กจ 7

449,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กศ 7

599,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ฒผ 7

23,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขฒ 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ขต 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ขย 7070

60,000 THB.

ชลบุรี

24

2ขฎ 7111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขฐ 7111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

2ขถ 72

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขง 72

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎก 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฎถ 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กญ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ยค 7575

9,500 THB.

ชลบุรี

36

1ขศ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

2ขง 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขต 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขอ 7711

75,000 THB.

ชลบุรี

24

9กญ 7722

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยค 7733

7,500 THB.

ชลบุรี

32

ขอ 7755

62,000 THB.

ชลบุรี

32

2ขฌ 7772

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขท 7776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขด 7776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขญ 8088

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 8181

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขก 838

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขย 8383

60,000 THB.

ชลบุรี

32

ขอ 8484

77,000 THB.

ชลบุรี

32

ยค 8484

11,000 THB.

ชลบุรี

36

8กส 8484

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กญ 8585

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

2ขณ 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฉ 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขอ 8686

99,000 THB.

ชลบุรี

36

2ขค 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฮ 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

สย 8787

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

กล 8800

41,000 THB.

ภูเก็ต

23

8กน 8833

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ขอ 8866

100,000 THB.

ชลบุรี

36

2ขญ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขฎ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขค 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขก 8883

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขด 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขจ 8887

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 8899

659,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50

สณ 8989

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ญฒ 8989

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กศ 8989

799,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50

ขพ 8989

210,000 THB.

ชลบุรี

44

กร 9

800,000 THB.

ภูเก็ต

14

8กภ 9

1,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

กค 9000

60,000 THB.

นราธิวาส

14

1ขฮ 93

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ขอ 9393

75,000 THB.

ชลบุรี

32

8กฮ 9494

113,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

2ขด 9549

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขด 955

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขถ 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กค 9696

329,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

ยค 9696

14,000 THB.

ชลบุรี

42
จองแล้ว

ยค 9779

16,000 THB.

ชลบุรี

จองแล้ว

2ขต 979

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยค 9797

16,000 THB.

ชลบุรี

44

ขพ 9889

140,000 THB.

สงขลา

44

9กง 9898

499,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

8กส 9933

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ยค 9977

16,000 THB.

ชลบุรี

44

ขอ 9988

240,000 THB.

ชลบุรี

42

1ขบ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขด 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สน 9995.

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

กร 9999

1,500,000 THB.

ภูเก็ต

41
ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

tabienpramool

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )