ทะเบียนสวยเลขคู่ ป้ายทะเบียนประมูล ทะเบียนรถสวยเลขคู่

ทะเบียนสวยเลขคู่ (xxyy)

ทะเบียนสวยเลขคู่ 

ทะเบียนประมูล ทะเบียนสวยเลขคู่ เป็นทะเบียนรถที่เน้นในตัวเลขบนทะเบียนประมูลที่เป็นลักษณะเลขคู่ที่ซ้ำกันแบบ xxyy yyxx เช่น ทะเบียนสวยเลขคู่ 1122, ทะเบียนสวยเลขคู่ 2233, ทะเบียนสวยเลขคู่ 3344, ทะเบียนสวยเลขคู่ 4455 เป็นต้น โดยเลขที่นิยมเล่นกันส่วนใหญ่จะเป็นทะเบียนสวยเลขคู่ที่มีเลข 8 หรือเลข 9

ซึ่งป้ายทะเบียนประมูล ทะเบียนเลขสวยที่เป็นทะเบียนสวยเลขคู่นั้น จะมีผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ที่ให้ผลเป็นเลขมงคลได้ชัดเจน โดยแยกแต่ละหลักมารวมกันจะมีค่าเป็นเลขมงคล เช่นทะเบียนประมูล 4488 จะเห็นว่าผลรวม 44 ก็จะมีค่าเป็น 8 ได้เช่นกัน และทะเบียนประมูล ทะเบียนเลขสวย ในหมวดนี้ที่นิยมก็ยังคงเป็นทะเบียนรถสวยที่มีตัวเลขยอดนิยม คือตัวเลข 8 และ ตัวเลข 9 หรือทะเบียนสวยเลขคู่ที่นำมาคำนวณตามหลักการเลขศาตร์แล้วได้ผลลัพธ์เป็นทะเบียนประมูลเลขมงคล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่หมวดทะเบียนสวยเลขมงคล
สำหรับผู้นิยมใช้ป้ายทะเบียนประมูลในหมวดที่มีตัวเลขนำหน้าตัวอักษร ก็จะมีการมองภาพไปถึงตัวเลขที่นำหน้าทะเบียนสวยเลขคู่ ให้เหมือนเป็นทะเบียนเลขสวยซ้ำสามตัวได้ เพื่อมองให้เห็นภาพ ขอยกตัวอย่างป้ายทะเบียนประมูล ทะเบียนสวยเลขคู่ เป็นทะเบียนเลข 2กต 2233 ก็จะเห็นว่าเมื่อมองตัวเลข  2 หน้าตัวอักษร กต แล้วนำไปรวมกับ 2266 จะเป็นลักษณะป้ายทะเบียนประมูลตัวเลขซ้ำกันสามตัว(เลขตองสอง ) ได้อีกแบบ

ป้ายทะเบียนประมูล ทะเบียนสวยเลขคู่เป็นป้ายทะเบียนประมูลที่มีราคาไม่สูงนักอีกเช่นกัน ซึ่งทุกท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ย่อมเยาว์อีกเช่นกัน หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมที่เวบไซต์เราจะสะดุด และหยิบป้ายทะเบียนประมูลในหมวดทะเบียนสวยเลขคู่ไปเชยชมกันด้วยเช่นกัน